Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro jednoleté projekty na rok 2022

Výběrové řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury na:

- jednoleté projekty pro rok 2022

 
Vyhlášeno na základě usnesení zastupitelstva města č. 1531/ZM1822/24 ze dne 23. 06. 2021.                

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 09. 2021 do 01. 10. 2021 do 13:00 hod.


Kontaktní osoby: 

Petr Adamek T: 599 443 263

E:

Bc. Jana Václavíková T: 599 443 074

E: jvaclavikova@ostrava.cz

Bc. Naděžda Brožková, MPA T: 599 443 231

E: nbrozkova@ostrava.cz 

 Důležité upozornění

S účinností od 01.06.2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který má vazbu na stávající zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na základě kterého poskytují obce, města, kraje atd. peněžní prostředky v rámci Výzev a dotačních Programů.

Nově je zde stanovena povinnost pro žadatele o dotaci či návratnou finanční pomoc přiložit k žádosti údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě „Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů“.

Z důvodu této novely byla dne 28.08.2021 zveřejněna aktualizovaná žádost. V případě, že jste si žádost stáhli před tímto datem, je třeba si nyní žádost opětovně stáhnout (původní žádost již nebude možné odeslat).


Manuál pro podání žádosti o finanční podporu


Manuál k programu 602XML Filler - dokumentace

https://www.602.cz/o-nas/ke-stazeni/aktualni-produkty/form-filler/#dokumentace

Návod pro instalaci a práci s 602xml - fillerem

 

Odkaz ke stažení a nainstalování programu 602XML Filler

602XML Filler - ke stažení

https://www.602.cz/download/602xml/WIN/software602_form_filler.exe

 

Technická podpora

Roman Musialek T: 555 135 647
Servicedesk T: 599 445 555
Call centrum T: 844 121 314 - kontakt pouze pro nahlášení problému, bez okamžitého řešení
E:   helpdesk.dotace@ostrava.cz