Závěrečný účet statutárního města Ostravy za rok 2022 - městské obvody

Městský obvod Svinov

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod statutárního města Ostravy Svinov svůj závěrečný účet

Městský obvod Třebovice

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod statutárního města Ostravy Třebovice svůj závěrečný účet

Městský obvod Vítkovice

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., § 17, odst. 8, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje městský obvod statutárního města Ostravy Vítkovice svůj závěrečný účet