Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě

Koncepce rozvoje cyklistiky

Schválením koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě zastupitelstvem města v říjnu 2010 se završil proces směřující k tomu, aby město Ostrava poprvé mělo ucelený dokument pro podporu, plánování, přípravu a výstavbu cyklistické infrastruktury ve městě. Koncepce navrhuje doplnění cyklistických tras cca v délce 80 km navíc oproti původním předpokladům územního plánu z r. 1994, určuje, které stavby by měly být realizovány nejprve, stanovuje rozdělení tras na páteřní a doplňkové a určuje typy a názvy jednotlivých tras. Navrhují se i další opatření pro podporu cyklistické dopravy, které se již v současnosti připravují do praxe (předsazené stopčáry pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách, možnost vedení cyklistů při pravém okraji vozovky formou cyklistických koridorů, apod.). Koncepce byla projednána rovněž s městskými obvody a policií a slouží jako podklad pro nový územní plán města.

 

Textová část:
Výkresová část: