Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Uzavírky komunikací

Poslední změna: Úterý 26.09.2017 08:29 - Adámek Richard
Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 Aktuální uzavírky


 

komunikace II/479 - ul. 28. října
úsek křižovatka ulic 28. října x Vítkovická
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.9.2017 - 12.10.2017

důvod uzávěry výměna kolejnic v křižovatce
povolil MMO OD žadatel Dopravní podnik Ostrava a.s.
komunikace MK ul. Vratimovskámapa
úsek

Rudná - hl. brána Arcelor Mittal

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

21.9.2017 - 29.10.2017

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel STRABAG, a.s.
komunikace MK ul. Nádražnímapa
úsek Mariánskohorská - Křižíkova
druh uzávěry

úplná (směr centrum)

termín uzávěry

6.9.2017 - 5.10.2017

důvod uzávěry oprava tramvajové trati
povolil MMO OD žadatel EUROVIA CS, a.s.
komunikace I/11mapa
úsek Šenov - Havířov
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2017 - 31.10.2017

důvod uzávěry

oprava povrchu vozovky

povolil KÚ MSK žadatel ALPINE Bau CZ a.s.
poznámka  provoz bude veden v jednom jízdním pruhu v každém směru, v době pokládky vozovky bude provoz veden obousměrně v jednom jízdním pásu   
komunikace I/11 - ul. Opavská
úsek MÚK Krásné Pole
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

31.8.2017 - 16.10.2017

důvod uzávěry stavební práce
povolil KÚ MSK žadatel Strabag a.s.
poznámka provoz převeden na nově vybudovanou komunikaci I/11   
komunikace II/469, III/46613, III/46620mapa
úsek Martinovská - 26. dubna
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

31.7.2017 - 10.11.2017

důvod uzávěry stavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel STASPO, s.r.o.
poznámka  provoz bude veden v jedné polovině vozovky a řízen SSZ   
komunikaceIII/4721 - ul.Michálkovická
úsek Heřmanická - Uhlířská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

28.6.2017 - 26.11.2017

důvod uzávěry práce na inženýrských sítích
povolil OD MMO žadatel HYDROSPOR, s.r.o.
poznámka provoz veden v zúžených jízdních pruzích
komunikace

I/59 - ul. Fryštátská

mapa
úsek most ev.č.59-002
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.6.2017 - 15.12.2017

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil KÚ MSK žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka  2.6.-15.9. uzavřen směr centrum, 16.9.-15.12. uzavřen směr Karviná, provoz veden v protisměrných jízdních pásech   
komunikace

II/647 - ul. Plzeňská

mapa
úsek Rudná - U Cementárny
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

27.5.2017 - 15.12.2017

důvod uzávěry rekonstrukce mostů, oprava komunikace
povolil OD MMO žadatel FIRESTA-Fišer a.s.
poznámka  uzavřen směr centrum, provoz veden v protisměrném jízdním pásu   
komunikaceII/479 - ul. Českobratrskámapa
úsek Nádražní - Sokolská třída
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

13.5.2017 - 31.10.2017

důvod uzávěry rekonstrukce vodovodu a kanalizace, úprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikaceII/479 - ul. Českobratrská II.etapamapa
úsek Sokolská třída - Bohumínská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

13.4.2017 - 8.12.2017

důvod uzávěry rekonstrukce mostů
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.
poznámka uzavření jízdních pruhů směr Bazaly, provoz veden v protisměrném jízdním pásu
komunikaceIII/4782 - ul. Ostravskámapa
úsek Příměstská - Jiráskova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2017 - 31.10.2017

důvod uzávěry stavba chodníků, kanalizace a oprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS a.s.
poznámka uzavřen jeden jízdní pruh, provoz řízen SSZ, omezení se bude posouvat dle postupu stavebních prací 
komunikaceI/11 - ul. Rudná, I/58 - ul. Plzeňská 
úsek MÚK Rudná x Plzeňská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2017 - 30.11.2017

důvod uzávěry rekonstrukce tramvajových mostů
povolil KÚ MSK žadatel Metrostav a.s.
poznámka omezení provozu bude zabezpečeno přechodným dopravním značením a bude se posouvat dle postupu stavebních prací
komunikaceMK - ul.Petřvaldská, Pikartskámapa
úsek Čs. armády - Konečného
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

20.3.2017 - 14.11.2017

důvod uzávěry rekonstrukce vodovodu
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel HYDROSPOR, s.r.o.
poznámka omezení se bude posouvat dle postupu stavebních prací
komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek kř.s III/46615 - ul. Družební
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

13.10.2015 - 30.9.2018

důvod uzávěry výstavba silnice I/11
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  z ul. Družební zrušeno odbočení směr Ostrava   

Plánované uzavírky


 

komunikace II/479 - ul. 28. října mapa
úsek Železárenská - 1. máje
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.10.2017 - 31.10.2017

důvod uzávěry osazování obrubníků podél tramvajové tratě
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS, a.s.
komunikaceII/478 - ul. Šenovskámapa
úsek km 23,016
druh uzávěry

úplná 

termín uzávěry

2.10.2017 - 31.10.2017

důvod uzávěry rekonstrukce propustku
povolil OD MMO žadatel STAVIASTAV, s.r.o.
komunikace III/4703 - ul. Šenovskámapa
úsek km 6,287
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.10.2017 - 26.11.2017

důvod uzávěry oprava propustku
povolil OD MMO žadatel Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
komunikaceII/473 ul. Frýdecká (Václavovice)mapa
úsek km 13,382
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2.10.2017 - 25.11.2017

důvod uzávěry oprava propustku
povolil OD MMO žadatel Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
komunikaceMK ul. 1. májemapa
úsek Mostárenská - Pohraniční
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

11.10.2017 - 25.10.2017

důvod uzávěry výměna kolejových křižovatek
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Dopravní podnik Ostrava,a.s.
komunikace MK ul. Halasova III.etapamapa
úsek nám. J.z Poděbrad - Výstavní
druh uzávěry

úplná (směr Výstavní)

termín uzávěry

14.10.2017 (7.00) - 16.10.2017 (0.00)

důvod uzávěry oprava vodovodu
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
komunikace MK ul. Halasova IV.etapamapa
úsek nám. J.z Poděbrad - Výstavní
druh uzávěry

úplná (směr Výstavní)

termín uzávěry

21.10.2017 (7.00) - 23.10.2017 (0.00)

důvod uzávěry oprava vodovodu
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Ostravské vodárny a kanalizace a.s.