Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

 

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 19. 11. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 17.12.2022 – 1.etapa

18.12.2022 – 19.11.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámka

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek most přes Odru v Polance nad Odrou ev.č. 478-009
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

24. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce mostu
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/46613 ul. 26. dubna


úsek ul. 26. dubna od domu č.p. 83 až po dům č.p. 81
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

9. 4. - 8. 10. 2023

důvod uzávěry zpevnění svahu vedle silnice
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek od křižovatky s ul. Hladnovská po křižovatku s ul. Na Jánské
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 3. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry rekonstrukce chodníků podél komunikace
povolil MMO OD žadatel MěO Slezská Ostrava
poznámka

dopravní omezení rozděleno do etap

komunikace

sil. III/4782 ul. Polanecká


úsek od křižovatky se sil. III/4782 ul. Ostravská po křižovatku se sil. III/4785 ul. Polanecká
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 6. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce kanalizace 
povolil MMO OD žadatel HYDROSPOR spol. s r.o.
poznámka

provoz bude řízen SSZ a dopravní omezení bude rozděleno na etapy

komunikace

sil. II/470 "severní spoj"


úsek

 - od sjezdu/vjezdu z dálnice D1 po sjezd na sil. II/647 ul. Mariánskohorská,

 - nájezd a sjezd z mimoúrovňové křižovatky sil. II/470 a II/647 ve směru „od Vodárny“,

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

3. 10. - 6. 11. 2023

důvod uzávěry    stavební práce
povolil MMO OD žadatel PROZNAK-dopravní značení, s.r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/465 ul. Opavská


úsek od křižovatky s ul. 17. listopadu ( u Slovanu) po křižovatku s ul. Pustkovecká
druh uzávěry

 úplná - umožněn vjezd MHD a PHD

termín uzávěry

10. 7. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry     stavební práce v křižovatce s ul. Studentská
povolil MMO OD žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od domu s č.p. 1240/59 na ul. Přemyslovců po křižovatku s ul. Mojmírovců
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

31. 7. - 29. 10. 2023

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. III/4703 ul. Šenovská


úsek propustek ev.č. 4703-6P
druh uzávěry

úplná + částečná

termín uzávěry

14. 8. - 13. 10. 2023

14. 8. - 3. 9. 2023 úplná, 4. 9. - 13. 10. 2023 částečná

důvod uzávěry    rekonstrukce propustku
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. II/478, III/47811 ul. Mitrovická


úsek

sil. II/478  od křižovatky se sil. I/58 ul. Plzeňská po křižovatku se sil. III/478 ul. Krmelínská

sil. III/47811 od křižovatky s ul. Hrabovská po křižovatku se sil. III/48411 ul. Rudé Armády

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

4. 9. - 8. 12. 2023

důvod uzávěry    rekonstrukce a modernizace komunikace
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa, most

komunikace

ul. Průběžná


úsek od křižovatky s ul. Ludvíka Podéště po křižovatku s ul. Oty Synka
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

11. 9. 2023, 6:00 hod - 24. 11. 2023, 19:00 hod

důvod uzávěry     souvislá údržba ul. Průběžná
povolil ÚMOb Poruba žadatel Ostravské komunikace a.s.
poznámka

objízdná trasa vedena po ul. Opavská, Bedřicha Nikodéma a 17. listopadu

komunikace

sil. III/4721 ul. Michálkovická


úsek

I. etapa od křižovatky s ul. Hladnovská x Keltičkova po křižovatku s ul. Heřmanická

II. etapa od křižovatky s ul. Heřmanická p křižovatku s ul. Na Najmanské

III. etapa od křižovatky s ul. Na Najmanské po vjezd na čerpací stanici EuroOil

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

I. etapa 23. - 24. 9. 2023

II. etapa 30. 9. - 1. 10. 2023

III. etapa 7. - 8. 10. 2023

náhradní termín 14. - 15. 10. 2023

důvod uzávěry    velkoplošná oprava komunikace
povolil MMO OD žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka

objízdná trasa I. etapaII. etapaIII. etapa

Akce DPO a.s.

komunikace

sil. II/478 ul. 28. října


úsek od křižovatky s ul. Mařátkova po křižovatku s ul. Železárenská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2. - 6. 10. 2023, od  7:00 do 18:00 hod.

důvod uzávěry    výměna kolejnic
povolil žadatel
poznámka

zúžení jízdních pruhů v obou směrech

komunikace

sil. II/647 ul. Plzeňská


úsek mezi tram. zastávkami "Tylova" a "Rodinná"
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4. -6. 10. 2023, od 7:00 - 13:00 hod.

důvod uzávěry    výměna kolejnic
povolil žadatel
poznámka

uzavřené levé jízdní pruhy, doprava vedena v pravých jízdních pruzích

Plánované uzavírky

komunikace

ul. Přemyslovců


úsek od křižovatky s ul. Mojmírovců u domu č.p.74/29 po křižovatku s ul. Mariánské náměstí
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

31. 10. 2023 - 28. 1. 2024

důvod uzávěry     rekonstrukce kanalizace a vodovodu
povolil ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky žadatel STASPO spol. s r.o.
poznámka

ul. Novoveská, na ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října, a v opačném směru z ul. 28. října na l. Novinářskou dále na ul. Novoveskou a ul. Přemyslovců

komunikace

sil. II/478 ul. 1. května


úsek žel. přejezd P6508 v Polance
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

9. - 10. 10. 2023 od 9:00 do 19:00 hod.

důvod uzávěry     úprava kolejí v přejezdu
povolil MMO OD žadatel SEKNE spol. s r.o.
poznámka

objízdná trasa

komunikace

sil. I/11 ul. Rudná


úsek od křižovatky s ul. Závodní po křižovatku s ul. Tavičská
druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry

9. - 31. 10. 2023

důvod uzávěry     oprava povrchu komunikace
povolil žadatel
poznámka

i. etapa - uzavření pravých jízdních pruhů v obou směrech v úseku od křižovatky s ul. Závodní po křižovatku s ul. Tavičskou,

II. etapa - uzavření levých jízdních pruhů v obou směrech v úseku od křižovatky s ul. Závodní po křižovatku s ul. Tavičská,

III. etapa -  uzavření pravých jízdních pruhů v obou směrech v úseku od křižovatky s ul. Závodní po křižovatku s ul. Tavičskou