Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Uzavírky komunikací

Poslední změna: Pondělí 27.06.2016 07:13 - Adámek Richard
Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 Aktuální uzavírky


 

komunikaceII/478 - ul. 1.květnamapa
úsek

u zastávek MHD Polanka a Skotnice

druh uzávěry částečná termín uzávěry

6.6.2016 - 15.8.2016

důvod uzávěry výstavba chodníku a autobusové zastávky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
poznámka zúžení jízdních pruhů 
komunikaceMK ul. Nádražní II. etapamapa
úsek

směr od Přívozu: Mlýnská - 28. října

směr do Přívozu: Zámecká - Mlýnská

 

Na Karolině: Žofínská - 28. října

druh uzávěry úplná termín uzávěry

4.6.2016 - 24.7.2016

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace, vodovodu plynovodu, komunikace a tramvajové trati
komunikaceMK ul. Erbenova
úsek Lidická - nám. K. z Poděbrad 
druh uzávěry úplná termín uzávěry

23.5.2016 -24.6.2016

důvod uzávěry oprava kanalizace
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel HOCHTIEF CZ a.s.
komunikaceI/11 - ul. Rudnámapa
úsek

most ev.č.11-140.2 (přes Odru)

druh uzávěry částečná termín uzávěry

17.5.2016 - 30.10.2016

důvod uzávěry oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka provoz převeden do protisměrného jízdního pásu 
komunikaceIII/46620 - ul. Martinovskámapa
úsek

kř. s ul. 1.čs. arm. sboru/Provozní

druh uzávěry částečná termín uzávěry

16.5.2016 - 30.9.2016

důvod uzávěry vybavení křižovatky SSZ
povolil OD MMO  žadatel EUROVIA CS, a.s. 
poznámka omezení vždy jen jednoho jízdního pruhu dle postupu stavebních prací
komunikaceMK ul. Zauličnímapa
úsek Pod Mlýnkem - Družební
druh uzávěry úplná termín uzávěry

9.5.2016 - 7.8.2016

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Krásné Pole žadatel Ostravské komunikace, a.s.
komunikaceII/478 - ul. Krmelínskámapa
úsek

Mitrovická - Paskovská

druh uzávěry částečná termín uzávěry

9.5.2016 - 22.7.2016

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil OD MMO  žadatel Ostravské komunikace, a.s. 
poznámka  frézování bude probíhat za provozu, úplná uzavírka pouze v době pokládky nového povrchu   
komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek Průběžná . K.Svobody
druh uzávěry úplná termín uzávěry

7.5.2016 - 31.5.2017

důvod uzávěry výstavba silnice I/11 prodloužená Rudná
povolil KÚ MSK                                      žadatel STRABAG, a.s.
komunikaceIII/01135 - ul. Koblovskámapa
úsek Šilheřovická - Rozdělená
druh uzávěry částečná termín uzávěry

2.5.2016  - 15.8.2016

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO    žadatel STASPO, s.r.o.
poznámka provoz řízen SSZ, omezení se bude posouvat dle postupu stavebních prací     
komunikaceIII/01135 - ul. Koblovskámapa
úsek Hlučínská - Podbělová
druh uzávěry částečná termín uzávěry

1.5.2016  - 31.8.2016

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO    žadatel HYDROSPOR, s.r.o.
poznámka provoz řízen SSZ, omezení se bude posouvat dle postupu stavebních prací     
komunikaceIII/46615 - ul. Družebnímapa
úsek

Zauliční - Opavská

druh uzávěry úplná termín uzávěry

11.4.2016 - 8.7.2016

důvod uzávěry výstavba kanalizace
 povolil OD MMO  žadatel STASPO, s.r.o. 
komunikaceI/56 - ul. Místeckámapa
úsek Rudná - Moravská
druh uzávěry částečná termín uzávěry

1.3.2016 - 30.9.2016

důvod uzávěry rekonstrukce kunčického zhlaví - oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG RAIL, a.s.
poznámka postupné uzavírání jízdních pásů dle postupu stavebních prací, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu
komunikaceI/11 - ul. Rudnámapa
úsek km 276,000 - 278,000
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

1.3.2016 - 18.12.2016

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. 137 a,b,c
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka

1.3. - 10.7.2016 uzavřen jízdní pás směr Opava, 11.7. - 15.12.2016 uzavřen jízdní pás směr Havířov, v obou etapách provoz převeden do protisměrného jízdního pásu.

F rampa uzavřena dle diagnostiky mostu a postupu stavebních prací

Pro vozidla nad 20 t je objízdná trasa vedena po D1 a II/647

komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek kř.s III/46615 - ul. Družební
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

13.10.2015 - 30.9.2018

důvod uzávěry výstavba silnice I/11
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  z ul. Družební zrušeno odbočení směr Ostrava   
komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek v úseku od Karla Svobody směr Opava cca 300m
druh uzávěry úplná termín uzávěry

9.8.2014 - 1.9.2016

důvod uzávěry výstavba silnice I/11 prodloužená Rudná
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG, a.s.
poznámka provoz veden po souběžné provizorní komunikaci 

Plánované uzavírky


 

komunikace

II/647 - ul. Mariánskohorská

mapa
úsek

Cihelní - Jirská

druh uzávěry úplná termín uzávěry

7.7.2016 - 2.9.2016

důvod uzávěry oprava odvodnění, plynovodu a živičného povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel JANKOSTAV, s.r.o.
komunikace

MK ul. Pikartská, Trnkovecká, Pastrňákova

III/4725 - ul. Čapkova

mapa
úsek

dle mapy

druh uzávěry úplná termín uzávěry

9.7.2016 - 10.7.2016

(vždy 9.00 - 19.00)

důvod uzávěry motocyklové závody
povolil ÚMOb Radvanice a Bartovice žadatel RABA Motosport