Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

II/479 ul. Opavská

úsek od ul. Plzeňské po ul. Sjízdnou
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.7.2020 - 31.8.2020

důvod uzávěry oprava tramvajové trati
povolil OD MMO žadatel STRABAG Rail a.s.
poznámka uzavřeny levé jízdní pruhy
komunikace

II/478 - ul. Mitrovická

úsek Poutní - Pasičky
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

8.6.2020 - 30.9.2020

důvod uzávěry oprava vodovodu
povolil OD MMO žadatel STASPO, a.s.
poznámka postupné uzavírání jednoho jízdního pruhu podle postupu stavebních prací, provoz řízen SSZ
komunikace

III/4723 - ul. Vrbická

úsek Koněvova - Fišerova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

27.5.2020 - 15.11.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel HYDROSPOR, s.r.o.
poznámka postupné uzavírání jednoho jízdního pruhu dle postupu stavebních prací
komunikace

II/478 - ul. 1.května

úsek Janovská - Svinovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

18.5.2020 - 31.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce vodovodu a kanalizace
povolil OD MMO žadatel Jankostav, s.r.o.
poznámka uzavření jednoho jízdního pruhu, provoz bude řízen SSZ
komunikace

III/46613 - ul. Akátová, 26. dubna

úsek Vlnitá - Dobroslavická, Souhradská - Na Milířích
druh uzávěry

úplná, částečná

termín uzávěry

1.5.2020 - 31.10.2020

důvod uzávěry výstavba kanalizace
povolil OD MMO žadatel KR Ostrava, a.s.
poznámka provoz řízen SSZ
komunikace

MK ul. Výstavní

úsek

I. etapa: Železárenská - 2. vlečkový přejezd

II. etapa: 2. vlečkový přejezd - Ruská

III. etapa: Ruská - Halasova

druh uzávěry

úplná

          I. etapa

         II. etapa

        III. etapa

termín uzávěry

 

 

1.4.2020- 30.6.2020

1.7.2020-31.8.2020

1.9.2020 - 30.10.2020

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil ÚMOb Mor.Ostrava a Přívoz žadatel OK, a.s.
komunikace

D 56

mapa
úsek Paskovská - Hrabovská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

III. etapa: 1.4.2020 - 31.7.2020

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. D56-052..1 a D56-052..2
povolil MD ČR žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka uzavřen jízdní pás směr OV, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu
komunikace

III/4703 ul. Počáteční

mapa
úsek most ev.č.4703-1
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

18.3.2020 - 21.9.2020

důvod uzávěry oprava mostu ev.č.4703-1
povolil OD MMO žadatel SSMSK
komunikace

II/479 - ul. Českobratrská

úsek Bohumínská - Bukovanského
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.9.2019 - 30.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce mostů a vozovky
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  objízdné trasy budou vyznačeny dopravním značením

 

komunikace

I/56 (ul. Hlučínská) a sil. III/0581 (ul. Slovenská)

úsek

V blízkosti křižovatky I/56 (ul. Hlučínská) a sil. III/0581 (ul. Slovenská). V I.etapě uzavřen pravý (průběžný) jízdní pruh silnice I/56 ve směru Opava, Hlučín, v II. etapě uzavřen jízdní pruh silnice I/56 ve směru Ostrava centrum, v III. etapě uzavřen levý odbočovací jízdní pruh silnice I/56 ve směru Brno, Bohumín

druh uzávěry

částečná

          I. etapa

         II. etapa

        III. etapa

termín uzávěry

 

 

1.7.2020- 5.8.2020

6.8.2020-9.8.2020

10.8.2020 - 16.8.2020

důvod uzávěry Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská
povolil KÚ MSK žadatel OHL ŽS, a.s.
komunikace

 II/479 (ulice Těšínská)

úsek ul. Fryštátská - ul. Čapkova
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

 6.7.2020 - 30.7.2020

důvod uzávěry úprava nivelety dešťové kanalizace
povolil OD MMO žadatel SUBLAND-TECH s.r.o.
poznámka Uzavřen jízdní pruh silnice II/479 ul. Těšínská ve směru Ostrava, průjezd jen pro autobusovou dopravu. Směr Šenov volný pro všechnu dopravu.
komunikace

 I/58 (ulice Staroveská)

úsek Krmelín - Ostrava-Nová Bělá
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

 6.7.2020 - 9.8.2020

důvod uzávěry obnova  povrchu silnice
povolil KÚ MSK žadatel FREKOMOS, s.r.o.
poznámka frézovaní silnice za provozu, v době provádění remixu bude silnice ve směru Krmelín-Ostrava uzavřena.
komunikace

III/4701 ul. Václavovická

úsek Hraniční - Vratimovská
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

1.7.2020 - 31.8.2020

důvod uzávěry oprava povrchu silnice
povolil OD MMO žadatel Jankostav, s.r.o.
komunikace

I/11 Rudná

úsek pod mostem ulice Pod Bažantnicí
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

7.7.2020 - 7.8.2020

důvod uzávěry rekonstrukce středového pilíře mostu ev.č. OV-261
povolil KÚ MSK žadatel Ostravské komunikace, a.s.
poznámka uzavřeny levé jízdní pruhy
komunikace

 I/56 (ulice Hlučínská)

úsek podjezd pod železniční tratí v Přívoze
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

 3.7.2020 - 31.7.2020

důvod uzávěry omezení, práce údržby
povolil KÚ MSK žadatel
poznámka provoz ve směru do centra veden po tramvajovém pásu
komunikace

III/46612

úsek Čavisov - Zbyslavice
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

7.7.2020 - 7.10.2020

důvod uzávěry rekonstrukce propustku
povolil OD MMO žadatel AlfaPOL s.r.o.

Plánované uzavírky