Uzavírky komunikací

Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 

Aktuální uzavírky


 

komunikace

Sil. I/11, Rudná

mapa
úsek km 286,840 - 287,280
druh uzávěry

částečná

úplná pro vozidla nad 3,5t

termín uzávěry

10. 1. 2022 – 21. 7. 2023 – celkový termín

10.1.2022 – 15.10.2022 – 1.etapa

16.10.2022 – 21.7.2023 – 2.etapa 

důvod uzávěry Rekonstrukce mostů
povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
poznámky

Vždy jeden jízdní pruh.

Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t vedena obousměrně po sil. II/647 ul. Plzeňská a Mariánskohorská, sil. I/56 ul. Cihelní a Místecká. 

Alternativně s využitím sil. II/477 ul. Frýdecká, sil. II/647 ul. Bohumínská a dálnice D1 mezi exity 354 Rudná a 365 Vrbice.

 

komunikace

Sil. III/47811, ul. Mitrovické

mapa
úsek

v úseku mezi křižovatkami s ul. Hrabovskou a Krmelínskou

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.11.2021 - 30.4.2023

důvod uzávěry

Kanalizace Nová Bělá – II. etapa, propojovací potrubí dešťových vod

Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Nová Bělá II. etapa, 1. část

povolil OD MMO žadatel STASPO spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/478 ul. 1. května

mapa1, mapa2, mapa3
úsek silnice II/478 1. května v Polance nad Odrou
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

6.3.2022 - 30.6.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce silnice
povolil OD MMO žadatel STRABAG a.s.
Poznámka
  1. etapa 6. 3. 2002 – 17. 4. 2022
  2. etapa 18. 4. 2022 – 22. 5. 2022
  3. etapa 23. 5. 2022 – 30. 6. 2022

  

komunikace

dálnice D1

úsek

v km 370,600 - 365,765 vč. odpočívky Antošovice

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.4.2022 - 26.8.2022

důvod uzávěry Oprava dálnice D1
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.

 

komunikace

Sil. II/479 ul. Opavská

mapa
úsek most přes vodní tok Odru
druh uzávěry

pravé jízdní pruhy v obou směrech

termín uzávěry

1.4.2022 - 9.11.2022

důvod uzávěry Rekonstrukce mostu přes Odru
povolil OD MMO žadatel SEKNE spol. s.r.o.
Poznámka Uzavírka pravého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova. Uzavírka nájezdu na silnici II/479 směr Centrum z místní komunikace ze směru Dubí

 

komunikace

MK II. tř. ul. Na Baranovci

 

mapa

úsek v úseku od ul. Těšínská po ul. Na Františkově
druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

4.4.2022 - 29.7.2022

důvod uzávěry Souvislá údržba vozovky a rekonstrukce plynovodu
povolil ÚMOb Slezská Ostrava žadatel OKAS a.s.

 

komunikace

sil. II/647 ul. Bohumínská, 

 

mapa

úsek od MÚK s ul. Ke Kamenině  po ukončení 4 pruhu na ul. Bohumínská směr Bohumín
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

4. 4. 2022 - 31. 10. 2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/647 ul. Bohumínská
povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámky

I. fáze uzavřen jízdní pás směr Bohumín od 4. 4. 2022 do 31. 7. 2022,

II. fáze uzavřen jízdní pás směr centrum od 1. 7. 2022 - 31. 10. 2022 

 

komunikace

sil. II/477  ul. Bohumínská,

 

 

úsek Českobratrská - Těšínská
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1. 6. - 31. 8. .2022

důvod uzávěry Modernizace silnice II/477 ul. Bohumínská
povolil OD MMO žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámky

II. fáze -  částečně uzavřená ulice Bohumínská v úseku od

MÚK s ul. Českobratrská po ulici Těšínská od 22. 6. do 30. 6. 2022,

III. fáze - uzavřen jízdní pás ulice Bohumínská směr Vratimov od  křižovatky s

ul. 28. října (Most Miloše Sýkory) po MÚK Na Karolině a levý jízdní pruh ulice Bohumínská směr Bohumín od křižovatky s ul. 28. října (most Miloše Sýkory) po MÚK Českobratrská od 1. - 17. 7. 2022  (objízdné trasy)

IV. fáze - uzavřen jízdní pás ulice Frýdecká, Bohumínská směr Bohumín od konce MÚK s ul. Na Karolíně po konec křížení s MÚK Českobratrská od 18. - 31. 7. 2022 (objízdné trasy I, II),

V. fáze - částečné uzavřená ul. Bohumínská v úseku od MÚK s ul. Českobratrská po ul. Těšínská od 1. - 31. 8. 2022

komunikace

sil. I/56, ul. Místecká

úsek

pod ul. Místeckou včetně autobusových zastávek "Dřevoprodej"

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

11.4.2022 - 31.10.2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce podchodu pod ul. Místeckou, Ostrava-Jih

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Poznámky

uzavírka pravých jízdních pruhů

 

komunikace

Silnice I/56 ul. Místecká

úsek

k.ú. Ostrava-Hrabová

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

2. 5. 2022 – 31. 10. 2022

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 56-049..1, 2

povolil KÚ MSK žadatel IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Poznámky

vždy jednoho jízdního pásu. Provoz veden v protisměrném jízdním pásu v režimu 2+1

 

komunikace

 dálnice D1


úsek odpočívka Antošovice (km 368,6)
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15. 6. - 31. 7. 2022

důvod uzávěry sanace prostoru odpočívky
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.
Poznámka provoz bude veden v režimu 1+1/0
komunikace

dálnice D1


úsek pravý pás dálnice v km 366,165 - 370,041 vč. odpočívky Antošovice
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

15. 6. 2022 - 10. 8. 2022

důvod uzávěry oprava pravého pásu dálnice, etapa 2.1
povolil MD ČR žadatel SEKNE spol. s.r.o.
poznámka provoz bude veden v režimu 1+1/0

komunikace

místní komunikace Na Spojce                                         

                                           
úsek

zjednosměrnění v úseku od ul. Nádražní po ul. Jindřichova

druh uzávěry

 

termín uzávěry  24. 6. 2022  5:00 hod. - 30. 6. 2022 20:00 hod. 
důvod uzávěry kulturní akce
povolil ÚMOb Moravská Ostrava a přívoz  žadatel BIO ILLUSION s.r.o.


Akce DPO a.s.

komunikace

MÚK silnic II/647 ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

úsek

ul. Plzeňská x III/4787 ul. Výškovická

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

26.3.2022 - 22.9.2022

důvod uzávěry oprava tramvajové tratě
povolil OD MMO žadatel Firesta - Fišer a.s.
komunikace

místní komunikace II. třídy ulice Vratimovská 

 

úsek viz. mapa
druh uzávěry částečná                                               

 termín uzávěry     17. - 24. 6. 2022

důvod uzávěry oprava tramvajové tratě
povolil ÚMOb Slezská Ostrava                                                                      žadatel                    DPO a.s.
komunikace

silnice III/46620 ul. Martinovská

úsek

zast. Bedřicha Nikodéma ve směru do centra

druh uzávěry

částečná - levý jízdní pruh

termín uzávěry

20. - 30.6.2022 od 7:00 do 13:00 hod.

důvod uzávěry oprava nátěru zábradlí
povolil žadatel DPO
komunikace

silnice III/4703 ul. Počáteční 


úsek poblíž mostu přes řeku Lučinu
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

20. 30. 6. 2022 od 7:00 do 13:00 hod.

důvod uzávěry výměna pražců 
povolil žadatel DPO
poznámka práce převážně v kolejišti, zúžená vozovka v místě pouze při demontáži a montáži pražců (16-17.6., 27.-28.6.2022) 


Plánované uzavírky


  

komunikace

účelová komunikace ulice Vítkovická, Ruská a Prodloužená Ruská          mapa

úsek

ulice Vítkovická -  od silnice I/56 ulice Místecká po účelovou komunikaci ulici Prodloužená Ruská,

ulice Ruská, Prodloužená Ruská - od místní komunikace ulice Výstavní po účelovou komunikaci ulici Vítkovickou 

 

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

ul. Vítkovická 8.-18. 7. 2022,

ul. Ruská, Prodl. Ruská 11.-17.7.2022

důvod uzávěry COLOURS OF OSTRAVA 2022
povolil ÚMOb Vítkovice žadatel Colour Production, spol. s r.o.
komunikace

silnice II/479 ulice Opavská          

úsek

od křižovatky s ulicí 17. listopadu po křižovatku s ulicí Martinovskou 

druh uzávěry

částečná - pouze levé jízdní pruhy

termín uzávěry

1. 7. 2022 do 31. 8. 2022

důvod uzávěry oprava tramvajové trati
povolil žadatel SEKNE, spol. s r.o.
poznámka

 omezení odbočení vlevo z ulic Opavská, Porubská a Sokolovská,

 objízdné trasy  obr. 1, obr. 2

komunikace

silnice III/46615 ul. Družební                                         

                                       
úsek

od křižovatky s ulici Vrbka po 50 metrů za křižovatku s ul. Předvrší

druh uzávěry

 úplná

termín uzávěry  1. 7. 2022 - 31. 8. 2022
důvod uzávěry rekonstrukce silnice
povolil  žadatel DAVOZ ZNAČKY s.r.o.
poznámka                objízdná trasa

 

komunikace silnice III/46620 ulice Martinovská
úsek zast. Bedřicha NIkodéma na ul.Martinovské ve směru do centra
druh uzávěry částečná - levý jízdní pruh termín uzávěry 20. - 30. 6. 2022 od 7:00 hod. do 13:00 hod.
důvod uzávěry oprava nátěru zábradlí      
povolil   žadatel DPO a.s.