Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Uzavírky komunikací

Poslední změna: Úterý 25.10.2016 08:15 - Adámek Richard
Aktuální a plánované uzavírky komunikací* povolené odborem dopravy MMO nebo oznámené jinými úřady ve správním obvodu Ostravy

Správní obvod Ostravy jako obce s rozšířenou působností je vymezen obcemi Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Ostrava, Stará Ves nad Ondřejnicí, Šenov, Václavovice, Velká Polom, Vratimov, Vřesina a Zbyslavice.


* v přehledu jsou uvedeny uzavírky nebo omezení provozu na dálnici, silnicích I., II. a III. tříd a vybraných místních komunikacích ( MK I. a II. tříd a MK III. tříd, po kterých jsou vedeny linky MHD)

 Aktuální uzavírky


 

komunikaceI/11 - ul. Rudná, Šenovmapa
úsek rampy MUK s II/473
druh uzávěry úplná termín uzávěry

20.10.2016 - 29.10.2016

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil KÚ MSK žadatel COLAS, a.s.
komunikaceMK ul. Čujkovovamapa
úsek Chrjukinova - nám. SNP
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

5.10.2016 - 30.11.2016

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace
povolil ÚMOb Ostrava-Jih žadatel STASPO s.r.o.
poznámka  uzavřen jízdní pruh směr Výškovická, objízdné trasy vyznačeny dopravním značením
komunikaceIII/46620 - ul. Martinovskámapa
úsek A. Hrdličky - 26. dubna
druh uzávěry

úplná (nám.A.Musálka.-26.dubna)

 

 

částečná

(A.Hrdličky-nám.A.Musálka)

termín uzávěry

3.10.2016 - 27.11.2016

 

29.9.2016 - 4.12.2016

důvod uzávěry souvislá údržba komunikace
povolil OD MMO žadatel SATES MORAVA, s.r.o.
poznámka  v úseku A.Hrdličky - nám.A Musálka provoz řízen SSZ
komunikaceIII/46620 - ul. Martinovskámapa
úsek kř. s ul. Provozní / 1.čs. arm. sboru
druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

1.10.2016 - 31.10.2016

důvod uzávěry výstavba SSZ a tramvajových zastávek
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS, a.s.
poznámka  zúžení do jednoho jízdního pruhu
komunikaceIII/4692 - ul. Vřesinskámapa
úsek mezi odbočkami ke koupališti a areálem Skalka
druh uzávěry částečná termín uzávěry

12.9.2016 - 31.10.2016

důvod uzávěry stavební práce
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikaceMK ul. Nádražní IV. etapamapa
úsek

směr od Přívozu: Mlýnská - 28. října

směr do Přívozu: Zámecká - Mlýnská

druh uzávěry úplná termín uzávěry

28.8.2016 - 30.11.2016

důvod uzávěry rekonstrukce kanalizace, vodovodu plynovodu, komunikace a tramvajové trati
komunikaceMK ul. Hrabovskámapa
úsek Místecká - Mitrovická
druh uzávěry částečná termín uzávěry

17.8.2016 - 30.10.2016

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel STAVIA, silniční stavby
komunikaceMK ul. Hornopolnímapa
úsek Sládkova - Novinářská
druh uzávěry částečná termín uzávěry

13.8.2016 - 25.11.2016

důvod uzávěry oprava povrchu vozovky
povolil OD MMO žadatel COLAS, a.s.
poznámka  provoz usměrněn dle postupu stavebních prací
komunikaceI/56-ul. Místecká, MK ul. Dr.Martínka mapa
úsek most  Dr. Martínka (OV 305)
druh uzávěry částečná termín uzávěry

8.8.2016 - 28.10.2016

důvod uzávěry oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel Horstav
poznámka provoz veden v protisměrném jízdním pásu
komunikaceII/479 - ul. 28. říjnamapa
úsek Železárenská - Karla Tomana
druh uzávěry úplná termín uzávěry

25.7.2016 - 27.10.2016

důvod uzávěry rekonstrukce zastávky Prostorná
povolil OD MMO žadatel EUROVIA CS a.s.
komunikaceI/11 - ul. Rudnámapa
úsek

most ev.č.11-140.2 (přes Odru)

druh uzávěry částečná termín uzávěry

17.5.2016 - 30.11.2016

důvod uzávěry oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel MAKOS, a.s.
poznámka provoz převeden do protisměrného jízdního pásu 
komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek Průběžná . K.Svobody
druh uzávěry úplná termín uzávěry

7.5.2016 - 31.5.2017

důvod uzávěry výstavba silnice I/11 prodloužená Rudná
povolil KÚ MSK                                      žadatel STRABAG, a.s.
komunikaceI/56 - ul. Místeckámapa
úsek Rudná - Moravská
druh uzávěry částečná termín uzávěry

1.3.2016 - 31.10.2016

důvod uzávěry rekonstrukce kunčického zhlaví - oprava mostu
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG RAIL, a.s.
poznámka postupné uzavírání jízdních pásů dle postupu stavebních prací, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu
komunikaceI/11 - ul. Rudnámapa
úsek km 276,000 - 278,000
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

1.3.2016 - 18.12.2016

důvod uzávěry oprava mostů ev.č. 137 a,b,c
povolil KÚ MSK žadatel FIRESTA-Fišer, a.s.
poznámka

uzavřen jízdní pás směr Havířov, provoz převeden do protisměrného jízdního pásu.

F rampa uzavřena dle diagnostiky mostu a postupu stavebních prací

Pro vozidla nad 20 t je objízdná trasa vedena po D1 a II/647

komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek kř.s III/46615 - ul. Družební
druh uzávěry

částečná

úplná

termín uzávěry

13.10.2015 - 30.9.2018

důvod uzávěry výstavba silnice I/11
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG, a.s.
poznámka  z ul. Družební zrušeno odbočení směr Ostrava   
komunikaceI/11 - ul. Opavskámapa
úsek v úseku od Karla Svobody směr Opava cca 300m
druh uzávěry úplná termín uzávěry

9.8.2014 - 1.9.2018

důvod uzávěry výstavba silnice I/11 prodloužená Rudná
povolil KÚ MSK žadatel STRABAG, a.s.
poznámka provoz veden po souběžné provizorní komunikaci 

Plánované uzavírky


 

komunikaceMK ul. Hlavní třídamapa
úsek Porubská - Francouzská
druh uzávěry úplná termín uzávěry

28.10.2016 (8.00 - 15.00)

důvod uzávěry sportovní akce
povolil ÚMOb Poruba žadatel MOb Poruba
komunikaceIII/4787 - ul. Výškovická
úsek Ruská - odbočka OC AVION
druh uzávěry úplná termín uzávěry

3. - 4.11.2016 (rampa Plzeňská)

7. - 11.11.2016 (směr Výškovice)

důvod uzávěry oprava povrchu komunikace
povolil OD MMO žadatel STRABAG, a.s.
komunikacedálnice D1
úsek tunel Klimkovice
druh uzávěry

úplná

 

 

částečná

termín uzávěry

15.,16. a 17.11.2016 (vždy v době 3.10 - 3.25)

 

15.11. - 16.11.2016 (směr Ova)

16.11. - 17.11.2016 (směr Brno)

(vždy v době 3.25 - 3.10)

důvod uzávěry instalace systému měření úsekové rychlosti
povolil MD ČR žadatel ŘSD
poznámka v době částečných uzavírek bude provoz veden obousměrně v jedné tunelové troubě
komunikaceI/11 - ul. Rudnámapa
úsek cca km 276,00 - 278,00 (MUK s D1 - 17. listopadu)
druh uzávěry úplná termín uzávěry

19.11.2016 (6.00) - 20.11 2016 (24.00)

důvod uzávěry zátěžové zkoušky mostu
povolil KÚ MSK žadatel ŘSD