ROK 2022

Nařízení města č. 2/2022, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 11/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Nařízení města č. 3/2022, platné, účinnost od 9. 3. 2022,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016, o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, č. 13/2019 a 15/2019

Nařízení města č. 7/2022, platné, účinnost od 9. 6. 2022,

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017, č. 16/2017, č. 9/2019 a č. 10/2021

Nařízení města č. 8/2022, platné, účinnost od 1. 7. 2022,

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Nařízení města č. 12/2022, platné, účinnost od 1. 10. 2022,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016, o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, č. 13/2019, č. 15/2019 a č. 3/2022

Nařízení města č. 14/2022, platné, účinnost od 1. 1. 2023,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Nařízení města č. 18/2022, platné, účinnost od 1. 1. 2023,

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 8/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním