Nařízení města č. 2/2022, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 11/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním