Rok 2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 14/2006 platné, účinnost od 1.1.2007

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla ze dne 1.1.2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 9/2006 zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním ve znění pozdějších změn a dodatků ze dne 1.9.2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 7/2006 zrušeno

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ze dne 1.7.2006