Rok 2020

Nařízení města č. 2/2020, platné, účinnost od 30.5.2020

kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Nařízení města č. 10/2020, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města č. 11/2020, zrušeno

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním