Rok 2001

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2001 zrušeno

kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah osobních automobilů, vraků po dopravní nehodě a za služby parkovišť určených ke střežení takto odtažených osobních automobilů.

NAŘÍZENÍ MĚSTA č: 3/2001 zrušeno

o vymezení místních komunikací nebo jejich úseků na území statutárního města Ostravy, které lze na omezenou dobu užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání motorových vozidel

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2001, platné, účinnost od 15.7.2001

kterým se zřizuje PŘÍRODNÍ REZERVACE 'PŘEMYŠOV'

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2001 zrušeno

o koeficientu růstu nájemného z bytu