Rok 2019

Nařízení města č. 6/2019, platné

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Nařízení města č. 9/2019, platné

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017 a č. 16/2017