Nařízení města č. 9/2019, platné, účinnost dne 31.7.2019

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017 a č. 16/2017