Rok 2003

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 4/2003 zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2003, platné, účinnost od 30.1.2003

kterým se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Ostravy č. 7/1999, kterou se vydává požární poplachový plán města Ostravy

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2003, platné, účinnost od 30.1.2003

kterým se zrušuje Vyhláška města Ostravy č. 13/1996, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území města Ostravy jednotkami požární ochrany a Vyhláška města Ostravy č. 13/1997, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 13/1996, kterou se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území města Ostravy jednotkami požární ochrany