Rok 2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 9/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2005, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic ze dne 13.11.2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 8/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním, ve znění pozdějších změn a doplňků ze dne 13.11.2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 5/2007, zrušeno

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen nařízení města) ze dne 1.4.2007

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2007, platné, účinnost od 1.4.2007

kterým se stanoví maximální cena za nucený odtah osobních automobilů, vraků osobních automobilů a osobních automobilů po dopravní nehodě a ostrahu odstraněného vozidla ze dne 1.4.2007