Rok 2004

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2004 zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 1/2002, kterým se upravuje stání silničních motorových vozidel a vymezují oblasti města s placeným stáním

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2004 zrušeno

kterým se vyhlašuje stavební uzávěra v městském obvodě Vítkovice