Rok 2009

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 8/2009, zrušeno

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním ze dne 1.12.2009

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 7/2009, zrušeno,

kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí ze dne 1.11.2009