Rok 2021

Nařízení města č. 5/2021, účinnost od 9. 6. 2021,

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města č. 6/2021, účinnost od 30.6.2021,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 14/2006, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Nařízení města č. 10/2021, účinnost od 25.8.2021,

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017, č. 16/2017 a č. 9/2019