Nařízení města č. 6/2021, platné, účinnost od 30.6.2021,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 14/2006, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla