ROK 2023

Nařízení města č. 3/2023, účinnost od 1.6.2023

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017, č. 16/2017, č. 9/2019, č. 10/2021 a č. 7/2022