Rok 2016

Nařízení č. 5/2016, platné, účinnost dne 22.6.2016

o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy

Nařízení města č. 6/2016, zrušeno

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení č. 11/2016, platné, účinnost dne 1.1.2017

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016 o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy

Nařízení č. 12/2016, zrušeno

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním