Rok 2011

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 1/2011, zrušeno,

ze dne 1. 5. 2011, kterým se mění a doplňuje nařízení města č.7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 4/2011, zrušeno

ze dne 26. 7. 2011, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

NAŘÍZENÍ MĚSTA Č. 6/2011, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 8/2009, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním