Nařízení města č. 10/2021, platné, účinnost od 25.8.2021,

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017, č. 16/2017 a č. 9/2019