Nařízení města č. 11/2019, platné, účinné od 1.1.2020

kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu