Nařízení města č. 6/2019, zrušeno

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 9/2018, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním