Nařízení města č. 18/2022, platné, účinnost od 1. 1. 2023,

kterým se mění a doplňuje Nařízení města č. 8/2022, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním