Nařízení města č. 7/2022, platné, účinnost od 9. 6. 2022,

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015, č. 13/2017, č. 16/2017, č. 9/2019 a č. 10/2021