Nařízení města č. 3/2022, platné, účinnost od 9. 3. 2022,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016, o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, č. 13/2019 a 15/2019