Nařízení města č. 12/2022, platné, účinnost od 1. 10. 2022,

kterým se mění a doplňuje nařízení č. 5/2016, o stanovení maximálních cen jízdného v městské hromadné dopravě na území statutárního města Ostravy, ve znění nařízení č. 11/2016, č. 13/2019, č. 15/2019 a č. 3/2022