Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8 , 729 30 Ostrava
Telefon:
599443182
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Obecný popis

Odbor magistrátu pro oblast územního plánu, památkové péče a pro koncepci územního rozvoje města vykonává činnost úřadu územního plánování. V rámci přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku pořizování územně-plánovacích podkladů a územně-plánovací dokumentace podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a na úseku památkové péče podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V samostatné působnosti poskytuje orgánům města a ostatním odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování, urbanismu, architektury, památkové péče a rozvoje města a při urbanisticko-architektonické přípravě investic na území města. Vedoucí odboru je hlavním architektem města. 

 

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00*
Středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00*
Čtvrtek 8:00 – 11:30 12:30 – 16:00*

* od 15.00 hod. je styk s občany na jednotlivých oddělení zajištěn službami