Rok 2023

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2023

PŘÍLOHY:

  • Příloha č. 1 - Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
  • Příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace (možno vyplnit po nainstalování níže uvedeného programu 602XML Filler, odesláním vyplněné přihlášky dojde k jejímu zařazení do systému EvAgend)
  • Příloha č. 3a, 3b, 3c - Závěrečné vyúčtování projektu
  • Příloha č. 4 - Úřední záznam o osobním podání dokumentu
  • Příloha č. 5 - Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
  • Příloha č. 6 – Vzor tabulky
  • Příloha č. 7 – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

 


Odkaz ke stažení a nainstalování programu Software602 Form Filler 4  

Manuál k programu

Postup při vyplňování žádosti

Technická podpora