DOTACE

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

Podpora obnovy reklamního označení provozoven

Podmínky dotačního programu Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019, kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2021

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2021