Ostravská stavba roku 2018

Soutěž investorů dokončených nebo rekonstruovaných staveb na území města Ostravy.

Město Ostrava vyhlásilo soutěž, jejímž předmětem mohlo být každé komplexní stavebně-architektonické dílo bez rozdílu, zda vzniklo jako novostavba nebo přestavbou staršího objektu či objektů, které má charakter budovy nebo veřejného prostoru. Již od roku 1994 statutární město Ostrava každoročně vyhlašuje soutěž pod názvem „Ostravský dům roku“. Letos poprvé soutěž probíhala pod novým názvem „Ostravská stavba roku 2018“. O vítězi rozhodla odborná porota a svého vítěze si také zvolila veřejnost. Soutěž již byla UKONČENA. 

Slavnostní vyhlášení proběhlo 13. června v budově radnice. 

Výsledky soutěže:

1. místo                ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten

2. místo                Lesní park Hrabovjanka

Čestná uznání

  • Výstavba budovy výzkumného a inovačního centra
  • Těžní budova s těžní věží větrní jámy Alexander č. 2
  • Rekonstrukce stodolní 9

Cena veřejnosti

  • ZŠ Ostrava-Petřkovice, přístavba tělocvičny, výtvarné učebny a šaten