Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Informace

Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území stanoví podmínky pro změnu užívání stavby, která má vliv na životní prostředí nebo nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vyžadují takové změny v užívání stavby, pro které bylo vydáno stanovisko posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí nebo mají nové nároky na veřejnou dopravní a technickou ifrastrukturu.

Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.

Okruh účastníků řízení je totožný jako u řízení o umístění staveb.

Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území se vydává na základě písemné žádosti, která je zveřejněna ve formě formuláře.

Rozsah a obsah dokumentace staveb.