Oddělení stavebně správní

Řeší:

Je oddělením, které vykonává státní správu v působnosti obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v působnosti vyvlastňovacího úřadu ve smyslu zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Úsek územních řízení s působností na území města Ostravy

Úsek vyvlastňovacích řízení, odvolacích řízení a přezkumů

  • plní funkci vyvlastňovacího úřadu v prvním stupni,
  • plní funkci odvolacího, resp. přezkumného orgánu vůči rozhodnutím obecných stavebních úřadů městských obvodů.