Podrobněji o stavebních úřadech

Informace

Odbor stavebně správní

Je odborem, který vykonává zejména státní správu v působnosti obecného stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně výkonu stavebního dozoru stavebního úřadu, pokud tato působnost nebyla přenesena Statutem města Ostravy na níže uvedené úřady městských obvodů:

 • Moravská Ostrava a Přívoz
 • Slezská Ostrava
 • Ostrava-Jih (též pro městský obvod Proskovice)
 • Poruba (též pro městský obvod Plesná)
 • Hošťálkovice
 • Petřkovice
 • Lhotka
 • Mariánské Hory a Hulváky (též pro městský obvod Nová Ves)
 • Radvanice a Bartovice
 • Michálkovice
 • Vítkovice
 • Hrabová
 • Stará Bělá
 • Nová Bělá
 • Svinov
 • Třebovice
 • Martinov
 • Pustkovec
 • Krásné Pole
 • Polanka

Vzájemné vztahy magistrátu a úřadů městských obvodů na tomto úseku upravuje obecně závazná vyhláška č.11/2000, kterou se vydává Statut města Ostravy v článku 21.