Odvolací řízení

Informace

Odbor stavebně správní je věcně i místně příslušným správním úřadem v řízeních o odvoláních proti rozhodnutím obecných stavebních úřadů městských obvodů (s výjimkou postupu dle ustanovení § 87 správního řádu), přezkoumává rozhodnutí stavebních úřadů městských obvodů v řízení mimo odvolání (s výjimkou dle ustanovení § 95 odst. 2 správního řádu), a povoluje, popř. nařizuje obnovu řízení v případech, kdy ve věci rozhodoval v posledním stupni.

Odbor stavebně správní projednává také stížnosti směřující k činnosti stavebních úřadů městských obvodů.