Odbor legislativní a právní

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Mgr. Jan Dohnal

Řeší:

Je odborem magistrátu, který zabezpečuje samosprávě a příslušným odborům MMO v konkrétním případě právní poradu zejména při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů, při realizaci zakladatelské funkce právnických osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových účastí v takto založených společnostech a ve společnostech se 100% majetkovou účastí města a státních podnicích "v likvidaci". Při zabezpečení legislativního procesu se vyjadřuje k návrhům právních předpisů. Zajišťuje činnost zastupitelstva města a rady města a provádí organizačně – technickou přípravu jednání těchto orgánů.