Oddělení vodohospodářských staveb

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

  1. Věcně a časově koordinuje výstavbu městské vodohospodářské infrastruktury (vodovody a kanalizace) a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města,
  2. u všech vodohospodářských staveb realizovaných na území města a financovaných z rozpočtu města zabezpečuje komplexní činnost od předprojekční a projekční přípravy až po kolaudaci stavby a její předání provozovateli,
  3. v oblasti působnosti na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města jedná jménem města ve správním řízení. Případně zajišťuje zastupování města v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci.

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00

Kontakty

Ing. Jan Kotala
vedoucí oddělení vodohospodářských staveb