Oddělení přípravy a realizace investic

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Obecný popis

  1. věcně a časově koordinuje výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města,
  2. u všech staveb realizovaných na území města a financovaných z rozpočtu města zabezpečuje komplexní činnost od zahájení stavby až po její kolaudaci a předání uživateli, včetně technického dozoru investora v průběhu realizace stavby,
  3. v oblasti působnosti na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města jedná jménem města ve správním řízení. Případně zajišťuje zastupování města v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci.

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00

Kontakty

Ing. Petra Kopřivová
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic