Oddělení podpory investic

Adresa:
MMO Nová radnice
Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava
Telefon:
Spadá pod:

Ing. Břetislav Riger

Řeší:

Obecný popis

  1.  věcně a časově koordinuje výstavbu města a s ní související činnosti ovlivňující rozvoj města,
  2.  ve spolupráci s odvětvovými odbory a útvary magistrátu připravuje návrh investičního rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby (rozpočtový kapitálový výhled),
  3. zabezpečuje komplexní činnost podpory a přípravy všech staveb na území města od jejich zadání až po nabytí právní moci stavebního povolení, financovaných z rozpočtu města a podklady pro střednědobou a dlouhodobou koncepci výstavby a životního prostředí,
  4. zajišťuje hospodaření podle schváleného investičního rozpočtu města a zpracování výsledků hospodaření za uplynulý rok na úseku investiční výstavby,
  5. v oblasti působnosti na stavbách zařazených a schválených v rozpočtu města jedná jménem města ve správním řízení. Případně zajišťuje zastupování města v tomto řízení fyzickou nebo právnickou osobou na základě udělené plné moci

Úřední hodiny

 

Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00