Oddělení kontroly

Řeší:

Zabezpečuje specializovanou kontrolní činnost, funkčně oddělenou od finančního řízení, provádí následné veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených městem a u příjemců veřejné finanční podpory z rozpočtu města podle schváleného plánu kontrolní činnosti, včetně mimořádných kontrol vyžádaných orgány města. V rámci vnitřního kontrolního systému hodnotí přiměřenost a účinnost systému finanční kontroly na městských obvodech.

Kontakty

Ing. Dalibor Jucha
vedoucí oddělení kontroly