Oddělení interního auditu

Řeší:

Provádí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování veškerých operací, procesů a vnitřního kontrolního systému na Magistrátě města Ostravy, se zaměřením na jejich zdokonalování. Přináší systematický a metodický přístup k hodnocení a zvyšování účinnosti řízení rizik. Zajišťuje zpracování a předkládání souhrnných ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za statutární město Ostrava (v součinnosti s odbory magistrátu, městskými obvody a Městskou policií Ostrava).

Kontakty

Ing. Radmila Sukupová
vedoucí oddělení interního auditu