Platba pokut vyměřených orgány města

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Platba pokut vyměřených orgány města

 2. Základní informace k životní situaci

  Zaplacení pokut vyměřených Městskou policií Ostrava, případně dalšími orgány města je možné na pokladnách magistrátu, které přijímají platby v hotovosti.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan, kterému byla pokuta vyměřena, případně jím zmocněná osoba

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Magistrát města Ostravy,

  • budova Radnice města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, příjmová pokladna magistrátu (dveře č.101), v době pokladních hodin (pokuty udělené Městskou policií Ostrava a jinými orgány města, s výjimkou pokut udělených odborem dopravně správních činností)
  • budova na ul. 30 dubna 635/35, pokladny magistrátu u odboru dopravně správních činností (dveře č.107),  Ostrava, v době pokladních hodin  (pokuty udělené odborem dopravně správních činností magistrátu)
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
   Pokuty uložené:
  • odborem dopravně správních činností - složenka, rozhodnutí o přestupku (s variabilním symbolem)
  • Městskou policií Ostrava - složenka, výzva nebo exekuční příkaz
  • jinými orgány města - složenka, platební poukaz (vystavený odborem financí a rozpočtu)
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  12.11.2016

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace