Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Odbor legislativní a právní

Poslední změna: Sobota 12.11.2016 15:43 - Seborská Eva

Je odborem magistrátu, který zabezpečuje samosprávě a příslušným odborům MMO v konkrétním případě právní poradu zejména při uzavírání závazkových a jiných smluvních vztahů, při realizaci zakladatelské funkce právnických osob a při právních vztazích z výkonu práv vyplývajících z majetkových účastí v takto založených společnostech a ve společnostech se 100% majetkovou účastí města a státních podnicích "v likvidaci". Organizuje zadávání veřejných zakázek městem. Při zabezpečení legislativního procesu se vyjadřuje k návrhům právních předpisů. Zajišťuje činnost zastupitelstva města a rady města a provádí organizačně – technickou přípravu jednání těchto orgánů.

Mgr. Renata Kolková, MPA
vedoucí odboru
233 / Nová Radnice
Iva Vojvodíková
sekretářka
599443155 233 / Nová Radnice
Kontaktní seznam všech pracovníků

Pracoviště

Prokešovo náměstí 8 , Ostrava

Adresa:
MMO Nová radnice (budova NR)
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Call centrum: 844 12 13 14

Telefon: 599 444 444

Adresa elektronické podatelny:
posta@ostrava.cz

ID datové schránky: 5zubv7w

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451