Rok 2017

Nařízení města č. 1/2017, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním

Nařízení města č. 3/2017, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění změn provedených nařízením města č. 1/2017

Nařízení města č. 13/2017, platné, účinnost dne 19.8.2017

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013 a č. 13/2015

Nařízení města č. 14/2017, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, který se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 1/2017 a č. 3/2017

Nařízení města č. 16/2017, platné, účinnost dne 1.11.2017

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015 a č. 13/2017

Nařízení města č. 17/2017, zrušeno,

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení města č. 19/2017, zrušeno

kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním