Nařízení města č. 14/2017, zrušeno

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, který se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 1/2017 a č. 3/2017

Rada města se usnesla dne 05. 09. 2017 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

Čl. 1

Nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, ve znění nařízení města č. 1/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním, a ve znění nařízení města č. 3/2017, kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 12/2016, kterým se pro účely organizování dopravy vymezují na území města oblasti s placeným stáním ve znění změn provedených nařízením města č.1/2017,se mění a doplňuje takto:

 

V příloze č. 1 - Místní komunikace nebo jejich úseky, u nichž se zaplacení sjednané ceny stání prokazuje pomocí parkovacího lístku se v bodu 1. Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz mezi text

                                                                                                          .

„Smetanovo náměstí                                                                       cena 10,-Kč/1/2 hodiny“

                                                                                                          .

a text

„30. dubna                                                                                        .

úsek Nádražní – Poděbradova, jižní strana                                        .            cena10,-Kč/1 hodina“

                                                                                                          . 

vkládá text:

„Smetanovo náměstí, v rozsahu zaslepeného                                                    

úseku nacházejícího se vpravo podél budovy                                              

(jihovýchodní stěny budovy) č. p. 3233 na                     cena 15,-Kč za každou započatou hodinu“.

Smetanově náměstí                                                                                      

                                                                                                              

                                                                                                               

 

Čl. 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. 10. 2017.

 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

 

 


JUDr. Lukáš Semerák
člen rady města