Nařízení města č. 16/2017, platné, účinnost dne 1.11.2017

kterým se mění nařízení města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení města č. 10/2013, č. 11/2013, č. 13/2015 a č. 13/2017