DOTACE

1. Poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby 2. Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy na zachování a obnovu kulturní památky nebo historicky a architektonicky významné stavby pro rok 2018

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2019