Oddělení veřejných zakázek

Řeší:

  • na základě požadavků odborů magistrátu a ve spolupráci s nimi organizuje a realizuje proces zadávání veřejných zakázek podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně zveřejňování podle tohoto zákona a vyhotovení z nich vzniklých smluv, s výjimkou veřejných zakázek, u kterých výše budoucího peněžitého závazku ze smlouvy nepřesáhne 300.000,-Kč bez daně z přidané hodnoty
  • informace a údaje o veřejných zakázkách jsou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uveřejňovány ve Věstníku veřejných zakázek https://www.vestnikverejnychzakazek.cz a na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava (adresa archivního profilu: https://verejnezakazky.ostrava.cz/)
  • zpracovává metodické postupy zadávání veřejných zakázek statutárním městem Ostrava
  • vede databázi veřejných zakázek statutárního města Ostravy s výjimkou veřejných zakázek, jejichž realizace je v kompetenci jednotlivých odborů magistrátu a zajišťuje centrální evidenci veškeré spisové dokumentace všech veřejných zakázek

Kontakty

Ing. Tomáš Smolík
vedoucí oddělení veřejných zakázek