DOTACE

Neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy

Program na obnovu nevyužitých budov za účelem rozvoje bytového fondu v Ostravě

Seznam vyhlášených výzev/výběrových řízení na poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy v oblasti rozvoje bytového fondu.

Program na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb

Statutární město Ostrava vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města výběrové řízení pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy.

Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností pro rok 2023.