Vydání vyjádření

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Vydání vyjádření

 2. Základní informace k životní situaci

  Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní, se vyjadřuje zejména:

  • zda je nutné vydávat územní rozhodnutí
  • zda je možno vydat pouze územní souhlas
  • zda je možno územní rozhodnutí nahradit veřejnoprávní smlouvou

   

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o vyjádření může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  

   

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro vydání vyjádření je podání žádosti doložené charakteristikou stavby a grafickými podklady.  

   

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti, ve které žadatel uvede konkrétní údaje o svém záměru, zejména účel a technické provedení stavby nebo jiného opatření v území. 

   

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  O vyjádření k záměru, který má být realizován na území města Ostravy, lze požádat u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebně správní. 

   

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti. 

   

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Vydání vyjádření není zpoplatněno. 

   

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Obvyklá lhůta pro vydání územně plánovací informace je 30 dní. 

   

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Formou emailu, opatřeného zaručeným elektronickým podpisem

  posta@ostrava.cz

   nebo formou datové zprávy

  ID DS 5zubv7w

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  20.07.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno